een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

nieuws

foto: redactie

5 juni 2021 | Bewoners - gemeente

Bezoek van wijkwethouder Bob Roelofs

Door Elsebeth Hoeven

Eind maart volgde Bob Roelofs namens Arnhem Centraal, D’66-er Hans de Vroome op als wethouder én als wijkwethouder van Sint Marten Sonsbeek. Reden om op 5 juni naar de wijk te komen om te horen wat er leeft en speelt. En dat bleek een trip down Memorylane omdat hij zelf is opgegroeid in de wijk. Zijn vader woont nog steeds aan de Dalweg.

Fietstochtje

Leden van het Bewonersoverleg (BO) organiseerden dit bezoek. Dat begon met een fietstochtje door de wijk met de secretaris van het BO, Marco Verkerk. De wijkwethouder kreeg op verschillende plekken een update van actuele kwesties in de wijk. Zoals de uitbreidingsplannen van de school Kentalis aan de Hommelseweg; omwonenden vrezen meer overlast van geluid en verkeer. Daarna fietsten ze langs de kruising Dalweg- Hommelseweg- Thomas a Kempislaan; om veiliger over te kunnen steken, komt er dit jaar een rotonde. Vervolgens ging het tweetal naar de parkeergarage tegenover de COOP omdat hier verloedering en (on)veiligheid op de agenda staan. De volgende stop was de Sonsbeeksingel waar een proef met flitsparkeren loopt.

Om de tafel in De Nieuwe Hommel

Aansluitend kwam Bob Roelofs naar De Nieuwe Hommel. Na het bewonderen van de stadslandbouw waar Jan Schreur van De Groene Vos met een aantal vrijwilligers aan het werk was – “Ik herinner me nog dat het hier alleen maar asfalt lag!”- ging hij om de tafel met vertegenwoordigers van een aantal wijkorganisaties. In een informele sfeer met Nieuw Hommelse koffie en vers gebak (gemaakt door Sonja van Vitale Verbindingen) vroeg de wethouder de aanwezigen waar ze tegenaan lopen.

Zo vertelde Sylvita Meertens van woningcorporatie Portaal over huurders met “rugzakjes” in de wijk. Ze uitte haar zorg over het in balans houden van deze kwetsbare bewoners tussen de andere huurders van de woningcomplexen. Ze onderstreepte het belang van spreiding van deze groep over de verschillende buurten om zo de leefbaarheid niet onder druk te zetten.

Tanja van Hummel is tijdelijk coördinator van het Inloophuis Sint Marten. Ze omschreef de functie van deze “huiskamer” in de wijk en Arnhem. Een plek waar veel mensen, waaronder met een ggz- achtergrond, een warm welkom vinden met een praatje, activiteiten en hulp.

Marjet Zeegers vertelde over stichting Vitale Verbindingen die ook actief is in buurthuis De Nieuwe Hommel. Deze herstelcommunity zet eigen kracht en ervaringsdeskundigheid in bij mensen die herstellen van een verslaving of psychiatrische problematiek. Deze wijze van werken is binnen de gemeente niet vanzelfsprekend. Ze beschreef hoe ze elke keer een “vinger moeten opsteken” om aandacht te vragen voor deze methode waar de stichting inmiddels al acht jaar in verschillende wijken mee werkt.

Als laatste vroeg Caroline Pronk als voorzitter van het BO aandacht voor de verkamering en woningsplitsing in deze wijk en vertelde ze als voorzitter van stichting De Nieuwe Hommel over het zelfbestuur van het buurthuis door bewoners. Vanwege de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk geweest om voortvarend van start te gaan met activiteitenaanbod. Voldoende hulp vinden bij het runnen van het buurthuis door vrijwilligers is ook een punt van zorg. Na de zomer komt er een feestelijke opening van het buurthuis onder zelfbestuur, kondigde ze aan. “Laat me weten wanneer, ik kom graag!”, verzekerde wethouder Roelofs voor hij vertrok.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.