een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

groene wijk

Werkzaamheden Apeldoornseweg

foto: redactie

3 maart 2020 | klimaat - Openbare ruimte

Herinrichting Apeldoornseweg: “Aanpak wateroverlast was belangrijke doelstelling”

Door Sil Polman, projectleider herinrichting Apeldoornseweg, i.s.m. redactie

In 2019 is de Apeldoornseweg heringericht. Hierbij zijn een aantal milieuvriendelijke keuzes gemaakt. Zo is er gebruik gemaakt van gerecycled asfalt en zijn er oplossingen bedacht om de afvoer van water bij hevige regenval in betere banen te leiden. De redactie vroeg de projectleider van de herinrichting, Sil Polman, welke oplossingen ze hebben gebruikt. In dit artikel vertelt hij er meer over.

Opknapbeurt Apeldoornseweg

Voordat de gemeente vorig jaar de Apeldoornseweg een flinke opknapbeurt heeft gegeven, was al duidelijk dat hevige regenval hier, maar met name bij de Sint Jansbeek, aanzienlijke wateroverlast veroorzaakte. De wateroverlast op de Apeldoornseweg kwam voornamelijk door het vele regenwater uit het Sonsbeekpark. Dat werd nergens opgevangen en liep met behoorlijke snelheid naar het laagste punt: de De la Reijstraat. Normaal wordt overtollig regenwater via de Sint Jansbeek afgevoerd richting de Rijn. Wanneer er echter meer regenwater valt dan afgevoerd kan worden, krijg je trechterwerking, met wateroverlast tot gevolg.

Wateroverlast door trechterwerking bij hevige regenval – foto Sil Polman

Minder water

Een van de doelstellingen bij de start van de plannen voor de Apeldoornseweg, was het aanpakken van de wateroverlast. En wel op zo’n manier dat er minder water in de Sint Jansbeek moest uitkomen. Om dit te kunnen bereiken hebben we op de Apeldoornseweg verschillende maatregelen genomen:

Hoge betonband langs het voetpad – foto Sil Polman

  • Voorkomen dat het regenwater niet langer uit het Sonsbeekpark komt. Voorheen liep het regenwater uit het park, waardoor zand- en grinduitspoeling ontstond. Daarbij kwamen zand en grind via het fietspad vervolgens weer in de kolken terecht, die verstopt raakten. Het plaatsen van een hoge betonband langs het voetpad voorkomt nu dat er teveel regenwater op de Apeldoornseweg terecht komt.

Infiltratieputten

Plaatsen van infiltratieputten – foto: Sil Polman

  • Onder het fietspad langs het Sonsbeekpark hebben we acht grote infiltratieputten geplaatst. Regenwater dat op de Apeldoornseweg valt, wordt vanaf de Wagnerlaan tot aan de Pontanuslaan opgevangen in kolken – te herkennen aan de blauwe stenen – en stroomt naar de infiltratieputten. Vervolgens wordt dat (regen)water weer opgenomen in de bodem.

Wadi’s vangen regenwater op – foto’s Sil Polman

  • Door het aanleggen van wadi’s vangen we regenwater op, met name in het gebied vanaf de Cattepoelseweg en Wagnerlaan. Een wadi is een voorziening die regenwater kan opvangen, waarbij het water na een bui weer opgenomen wordt in de bodem. De infiltratieputten hebben we geplaatst op plekken waar relatief veel verhardingen zitten en de wadi’s op plaatsen waar relatief veel groen is.
  • Ook hebben we zo weinig mogelijk verharding en zoveel mogelijk groen aangelegd. Toch is op sommige stukken een verharde middenberm aangelegd. Die zijn nodig om op deze belangrijke uitvalsweg ruimte te kunnen geven aan ambulances, brandweer en politie).

Duurzame maatregelen

Kolken vangen ook regenwater op – foto Sil Polman

  • Voorbij de hoofdingang van het Sonsbeekpark hebben we een serie kolken geplaatst. Deze kolken vangen hier het regenwater op dat via het Sonsbeekpark met een natuurlijke bypass verder afgevoerd wordt. De gedachte hierachter is dat een deel van het regenwater in het park zal infiltreren en een deel via een langere weg uiteindelijk bij de Sint-Jansbeek zal uitkomen. Regenwater dat eerder bij de Sint Jansbeek is aangekomen is dan al afgevoerd.

Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er minder wateroverlast is bij de Sint-Jansbeek en dat regenwater dat in het betreffende gebied valt, daar deels ook opgevangen wordt.

Naast deze maatregelen hebben we nog meer aan duurzaamheid gedaan. Zo hebben we tussen de Steijnstraat en de Sonsbeeksingel een proefvak aangelegd met gerecycled geluidsreducerend asfalt. De toegepaste betonproducten zoals tegels, banden en rioleringsbuizen, zijn afkomstig van oud asfalt, stoepen en andere verhardingen uit de ‘oude’ Apeldoornseweg. Ook hebben we met een leverancier het werken met elektrische machines zoals trilplaten en zaagmachines getest en zijn bij de markering duurzame producten toegepast. Met al deze maatregelen hebben we 135 ton CO2 bespaard. Bij toekomstige projecten zal de gemeente elke keer bekijken welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.