een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

achtergrond

foto: redactie

9 juli 2020 | Bewoners - gemeente - verkamering

Nieuwe regelgeving bij kamerverhuur

Door Elsebeth Hoeven

De gemeenteraad van Arnhem wil de regels rond verhuren van kamers aanpassen. Aanleiding is dat er in de afgelopen jaren een landelijke toename is in het splitsen en verkameren van woningen. Al heeft een groter aantal woningen en kamers waarde voor Arnhem, de negatieve effecten van deze trend zijn voor de gemeenteraad reden het beleid aan te scherpen.

Het college wil verkamering van woningen in heel Arnhem vergunningplichtig maken en daarmee de concentratie van verkamerde woningen beperken. Belangrijk om te weten is dat er voor het Spijkerkwartier scherpere regels gelden dan in de rest van Arnhem. Hierdoor kan er een waterbedeffect ontstaan. De zorg is dat er te veel kamerverhuur komt in onze wijk.


Woningsplitsing: de woning wordt gesplitst in zelfstandige appartementen met eigen ingang en voorzieningen zoals sanitair en keuken.

Kamerbewoning: een woning bestaat uit meerdere onzelfstandige wooneenheden. Bewoners delen de voordeur en vaak ook de voorzieningen.


Gevolgen van huidig beleid

Op dit moment is het in onze wijk niet mogelijk een woning te splitsen als het woonoppervlak dat overblijft kleiner wordt dan 70 m2. Achterliggende gedachte is dat je zo voldoende woningen hebt voor starters en jonge gezinnen. In Sint Marten en Sonsbeek kwam woningsplitsing in de afgelopen jaren zelden voor. Tussen 2014 en 2018 was dat slechts vier keer.

In de praktijk blijkt dat verhuurders de splitsingsvergunning omzeilen door kamers te gaan verhuren. Hier zijn tot nu nauwelijks voorwaarden aan verbonden. Terwijl kamerverhuur betekent dat er alsnog minder woningen beschikbaar zijn voor gezinnen. Dat is niet het enige nadeel: de overlast bij kamerverhuur neemt toe. Meer bewoners betekent meer auto’s op het beperkte aantal parkeerplaatsen. Ook komt de leefbaarheid in de buurt onder druk te staan. Een verhuurder heeft minimale verplichtingen ten aanzien van de woning en het gedrag van de huurders. Het gevolg is meer (geluids)overlast, minder sociale samenhang en een minder veilig gevoel.

Ook voordelen

Appartementen- en kamerbewoning is tot een zekere hoogte ook wenselijk. Het kan in de straat welkome reuring geven als er ook studenten wonen. Bovendien is het ook belangrijk dat mensen met een lager budget woonruimte vinden. Dan is er ook nog de groep alleenstaanden die vaak met minder oppervlakte toe kunnen dan gezinnen. Samen zorgen de verschillende soorten bewoners voor verscheidenheid in de wijk.

Cijfers

Op dit moment is er in onze wijk vergeleken met de Spijkerbuurt relatief weinig kamerverhuur. Zo zijn er in de Spijkerkwartier 145 kamerverhuurbedrijven, in het centrum 53 en in Sint Marten Sonsbeek 24. De gemeente geeft deze cijfers met de kanttekening dat ze niet over alle data beschikt. Niet alle verhuurders zijn zichtbaar omdat pas bij verhuur van vier kamers of meer een meldplicht geldt. Het kan dus zijn dat er meer kamerverhuur is dan uit de cijfers blijkt.

Verhuurders

Twee panden naast elkaar met kamerverhuur. De gevel maakt een verschil in benadering zichtbaar.

Verhuurders zijn in tweeën te verdelen: woningcoöperaties en particuliere verhuurders. Die laatste groep is onderling zeer verschillend. Omdat hun motief overwegend een economische is, ontstaat bij deze huurpanden wel de meeste overlast, al geldt dat zeker niet bij alle particuliere verhuur. Helaas zijn sommigen verhuurders nauwelijks betrokken bij hun panden; wonen zelfs in het buitenland; zijn nagenoeg buiten beeld en niet aanspreekbaar op het gedrag van de huurders in hun pand(en). Dat is een belangrijk verschil met de woningcoöperaties: bij deze verhuurders is een prettige woonomgeving van groter belang. Een coöperatie treedt dan ook daadkrachtiger op tegen overlast. Dit heeft dan wel weer tot gevolg dat huurders die bij een woningcoöperatie twee keer in overtreding zijn geweest en daarom niet meer in aanmerking komen voor sociale woninghuur, in de particuliere markt terecht komen.

Nieuwe regelgeving

De gemeenteraad wil met nieuwe regelgeving de kamerverhuur aan banden leggen door de verhuurder een vergunning aan te laten vragen als hij meer dan drie kamers in de woning wil verhuren. Daarnaast moet de verhuurder dat vier weken van te voren laten weten aan de gemeente. Ook mag kamerverhuur pas als de kamer minimaal 18m2 is. Verder moet de verhuurder erop toezien dat het geen bende wordt in het pand.

De regels rondom splitsing veranderen ook. Omdat de raad wil dat goedkopere/kleinere woningen beschikbaar blijven voor starters en/of kleine gezinnen, is onderdeel van het nieuwe beleid dat woningen onder de 110m2 niet mogen worden verkamerd of gesplitst. Marktonderzoek wijst namelijk uit dat kleinere gezinnen woningen zoeken van dit formaat of er iets onder. In Arnhem zit ongeveer de helft van de woningen op deze grens. In Sint Marten en Sonsbeek-Zuid is het grootste deel van de woningen kleiner dan 110m2.

Spijkerkwartier versus andere wijken

Binnen Arnhem zijn in het Spijkerkwartier verreweg de meeste kamerverhuurders actief. De regelgeving in de Spijkerbuurt is scherper dan in deze bestemmingswijziging staat. Hier geldt dat kamerverhuur pas mag als er ook in de vijftig meter naast het pand geen kamerverhuur is. Bewoners van de Spijkerbuurt hebben zich hier hard voor gemaakt vanwege de negatieve effecten van verregaande woningsplitsing en kamerbewoning in de wijk. Wat de wijkbewoners zagen gebeuren, was dat bij panden met kamerbewoning, waar de verhuurder weinig betrokkenheid toonde, er meer overlast was. Buren van zo’n pand zagen zich gedwongen hun huis te verkopen aan een investeerder die ook daar met kamerverhuur begon. Wat vervolgens tot nog meer overlast leidde. Een vicieuze cirkel waardoor in sommige straten de balans steeds meer zoek raakte. In een project met Team Leefomgeving hebben bewoners oplossingen aangedragen. Een daarvan is dat er vijftig meter tussen de panden met kamerbewoning moet zijn.

Waterbed

De zorg in onze wijk is dat door de strengere regelgeving in de Spijkerbuurt, de kamerverhuur in Sint Marten Sonsbeek gaat toenemen: dat er een waterbed-effect ontstaat. Dat was voor wethouder Ronald Paping reden om de vijftig meter grens voor heel Arnhem te laten gelden. Op voorstel van CDA en VVD blijft deze grens echter beperkt tot de wijk waar het probleem het grootst is. Maar het nieuwe bestemmingsplan is nog niet verankerd: mensen kunnen nog zienswijzen indienen en het college zal aangeven de vijftig meter grens in meer wijken te hanteren dan in het Spijkerkwartier.

Zienswijze indienen

Op dit moment ligt een nieuwe bestemmingplan ter inzage op het stadhuis. Tot 10 augustus kunnen Arnhemmers daar bezwaar tegen maken of een zienswijze over het plan indienen. Het Bewonersoverleg gaat in elk geval een zienswijze indienen. Op deze site is een poll waarin je kan stemmen over dit onderwerp.

Een reactie op "Nieuwe regelgeving bij kamerverhuur"

  1. Ook hier in de Jacob Cremerstraat kamerverhuur, kleinste kamer zal 10m2 zijn. 4 kamers. Sinds september 2019. Sinds dat wij kamerverhuur naast ons hebben, zelfde pand, heeft het plezier aan het wonen aanmerkelijk ingeboet. Lawaai, muziek. Aan de achterzijde is er kamerverhuur aan de Apeldoornseweg, ook daar hebben wij regelmatig last van. Op zomeravonden kunnen wij niet buiten zitten van het lawaai alom. Zijn wel in gesprek hierover met de ‘jongelui’. Ons huis is n erg gehorig pand. Na 28 jaar wonen met veel plezier, denken wij er ook over om te gaan verhuizen. Daarom pleit ik ervoor dat kamerverhuur in druk bevolkte ‘oudere’ woonwijken echt aan banden wordt gelegd en regelgeving opgesteld wordt en nageleefd. (Dat is ook n punt)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.