een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

Colofon

Deze wijkwebsite voor Sint Marten en Sonsbeek is er om te informeren en te activeren, de binding tussen bewoners te bevorderen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Wij plaatsen artikelen die over de wijk gaan of specifiek van belang zijn voor mensen uit de wijk.

Bewonersoverleg Sint Marten Sonsbeek (Arnhem) is opdrachtgever. Deze is te bereiken via secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com. De wijkredacteur is operationeel verantwoordelijk en gemandateerd eindverantwoordelijk voor de wijkwebsite.

De redactie zorgtĀ dat de website van content/inhoud voorzien is en blijft. Deels doet de redactie dit zelf, deels stelt het andere wijkbewoners daartoe in de gelegenheid. De redactie doet haar best de participatie van bewoners aan de wijkwebsite te vergroten.

Privacy

De redactie respecteert de privacy van bezoekers van de wijksite en stelt persoonlijke gegevens zoals mailadres en IP-adres niet ter beschikking aan derden.

Meedoen

De wijkwebsite is een site van, voor en door bewoners. Bijdragen en tips van bewoners en instanties zijn van harte welkom. Mail dan de redactie: redactie@sintmartensonsbeek.nlĀ Vermeld jouw naam, e-mailadres en een telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

Bijdragen

Wil je een bijdrage leveren? Lever de artikelen aan in een Word-bestand of als platte tekst. Het is lastig om een pdf bestand te verwerken: stuur je bijdrage daarom liever niet in dat bestandsformaat. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Stuur ook een afbeelding mee.

Gebruik van werk van een ander

Controleer bij de fotograaf of illustrator of je de afbeelding mag gebruiken. Vermeld de naam van de maker. Een maker behoudt te allen tijde het auteursrecht op de afbeelding, ook al heb je de afbeelding op Google gevonden; is de afbeelding al enkele jaren oud of is het een vakantiekiekje van iemand. Maak dus liever zelf een plaatje uit de buurt. De redactie is niet aansprakelijk voor boetes die voortvloeien uit het zonder toestemming en naamsvermelding gebruikmaken van afbeeldingen van een ander. Meer informatie over auteursrecht vind je op deze site.

Auteursrichtlijnen

Voor het schrijven van een tekst is een handleiding opgesteld.

Eindredactie

De eindredactie is te bereiken via e-mail: redactie@sintmartensonsbeek.nl