een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

Privacybeleid

Privacy

Wij behandelen al de persoonlijke informatie die je eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als op de website om jouw gegevens wordt gevraagd, gebruiken wij deze alleen voor dienstverlening op de site. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bij het registeren vragen we jouw telefoonnummer. Dit doen we om misbruik te voorkomen en om – als er reden toe is- te kunnen controleren of e-mailadres en telefoonnummer aan dezelfde persoon toebehoren.