een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

nieuws

beeld: Elsebeth Hoeven

6 december 2020 | Bewoners - corona

Hulpverlening in Sint Marten tijdens corona

Door Elsebeth Hoeven

Minder oudere mensen op straat en naar de activiteiten als gevolg van de coronacrisis. Dat is de belangrijkste conclusie uit de rondgang langs de verschillende welzijnsorganisaties in de wijk. Sint Marten heeft een rijk welzijnsnetwerk met verschillende organisaties die elkaar ook weten te vinden. Vaak bestrijken ze gezamenlijk Klarendal en Sint Marten en komen mensen uit heel Arnhem op de activiteiten af. Een gesprek met de betrokken personen over hulpverlening tijdens de pandemie.

Vitale Verbindingen

“Op straat zie ik vooral de oudere buren een stuk minder”

In buurthuis De Nieuwe Hommel vindt de herstelcommunity van Vitale Verbindingen onderdak. Marjet Zeegers heeft deze organisatie een aantal jaren geleden opgezet. In gezamenlijke activiteiten werken mensen met een kwetsbare geestelijke gezondheid en/of die te maken hebben gehad met een ontwrichtende gebeurtenis in hun leven aan hun gezondheid en herstel. De sociale beperkingen van de coronamaatregelen is voor deze groep extra zwaar. Frank van Wijngaarden is drie dagen in de week als beheerder in het buurthuis te vinden. “Gelukkig lopen de meeste activiteiten wel door. De besloten groepen konden tijdens de laatste sluiting blijven komen.” Zijn beeld is dat veel mensen die kwamen, nu ook nog wel komen. Maar wat opvalt is dat oudere mensen toch minder naar het buurthuis komen. “Ook op straat zie ik vooral de oudere buren een stuk minder”, merkt Frank.

Andy Jennings heeft het hetzelfde beeld. Hij begeleidt sinds drie maanden de knutselgroep van Vitale Verbindingen op vrijdagmiddag in de Nieuwe Hommel. Hier komen mensen uit heel Arnhem naartoe. Hij ziet ook dat sommige mensen niet meer durven te komen. Na de zomer sprak hij een deelnemer van de knutselgroep die tijdens de eerste lockdown drie maanden niemand had gezien, vertelt hij. “Als het niet doorgaat zijn er een paar mensen voor wie dat een groot gemis is. Het is een knutselgroep maar het sociale aspect is ook belangrijk. Ze delen tijdens het knutselen hun persoonlijke verhalen met elkaar.”

Inloophuis

“De uitgestoken hand is er wel, maar wordt minder gepakt dan je zou verwachten”

Ook in het Inloophuis blijven mensen wel naar de activiteiten komen, al zien zij ook deel van de reguliere bezoekers niet meer komen, vertelt Maarten Thijssen. Hij is coördinator van het Inloophuis en zet zich met pastor Ellie Smeekens in voor mensen die behoefte hebben aan hulp en aanspraak. “Oudere mensen zie je minder komen omdat ze bezorgd zijn over hun gezondheid’, vertelt Maarten. “Ze durven het niet aan omdat ze kwetsbaarder zijn of bang voor het coronavirus.” Daardoor is het wel rustiger tijdens de inloopuren en activiteiten. Al zijn de activiteiten in het Inloophuis wel aangepast zodat de mensen kunnen blijven komen.  Zo zijn sommige groepen in tweeën verdeeld.

Ellie en Maarten gaan ook regelmatig de wijk in om mensen op te zoeken. Ellie vertelt: “Meer mensen zijn aan huis gekluisterd. Dat zijn de mensen die kwetsbaar of minder mobiel zijn.” “Sommigen zien weinig mensen omdat ze niemand hebben. Voor die groep is het een hele moeilijke periode”, aldus Maarten.

De buurtmaatjes van het Inloophuis zijn ook nog steeds actief in de wijk. Een buurtmaatje is gekoppeld aan iemand die aanspraak of hulp kan gebruiken. Dit een-op-een contact is mogelijk voor mensen die om wat voor reden dan ook niet aan groepsactiviteiten deel kunnen nemen.

Burenhulplijn – coronahulplijn = 06 4424 8687

In de eerste maanden van de pandemie werd het nummer van de burenhulplijn de coronahulplijn. Dit op initiatief van de samenwerkende organisaties en vrijwilligers. Terugkijkend stellen betrokken hulpverleners dat de vraag in de wijk niet enorm groot bleek. “Ongeveer tachtig hulpvragen in een periode van maanden en sommige mensen vaker dan een keer. In die eerste golf gingen veel mensen hulp aanbieden, ook buiten ons om”, vertelt Maarten Thijssen. ”Een vrouw zei dat ze haar buren nooit zoveel had gezien als in die eerste maanden.” Nu is dat niet meer zo dus gaan de betrokken hulpverleners binnenkort informeren hoe het nu gaat bij de mensen die belden. Ook is het nummer 06 4424 8687 nog steeds te bereiken voor hulpvragen.

Rijnstad

“Je wilt met activiteiten ook graag contact leggen met die mensen die je anders niet ziet”

Het aantal hulpvragen is door corona niet toegenomen, merkt Anja van Hal op. Zij is participatiemedewerker van Rijnstad. In de eerste periode van de pandemie is zij met opbouwwerker Karin Veldkamp, haar collega van Rijnstad, verschillende initiatieven gestart. Het is wel moeilijk om met de geldende beperkingen laagdrempelig contact te organiseren, ervaart Anja. “Samen met het Inloophuis, Villa Klarendal en Vitale verbindingen, schonken we buiten in het hofje soep. Om een praatje te bieden en om zicht te krijgen op mensen die meer hulp kunnen gebruiken. Wat opviel was dat de mensen rond het hofje bijna niet kwamen”, vertelt ze. Later bleek deze vorm niet te passen omdat bijvoorbeeld de Turkse bewoners liever niet buiten in het openbaar eten. En juist de laagdrempelige activiteiten zijn nodig om ook de mensen die schroom hebben te kunnen bereiken, vertelt ze. Ze hoopt zodra het kan een wijkfeestje in het hofje te organiseren samen met bewoners en andere wijkorganisaties.

Wijkcoach

“De goedkopere producten in de schappen zijn eerder weg”

Wijkcoach Natascha Nieuwlaat voert keukentafelgesprekken bij mensen thuis of op locatie. Voor steun en advies aan mensen met allerlei vragen en problemen. Dat kan gaan over eenzame mensen die een zinvolle dagbesteding willen tot woningaanpassingen; de aanvraag van een scootmobiel maar ook als er schulden zijn. In de afgelopen maanden is er geen significante toename in de aanmelding van deze gesprekken en is er niet meer vraag naar hulp bij schulden, stelt Natascha vast. Al kwamen er in het begin van de pandemie wel zzp-ers om hulp bij schulden vragen. ”Toch hadden we een grotere toestroom verwacht, maar dat is er nog niet”, constateert ze. Hoe dat komt is nog onbekend, het kan zijn dat het nog komt. Wat ze wel hoort van de mensen die ze begeleidt, is dat “de goedkopere producten in de schappen eerder weg zijn.” Dat doet vermoeden dat er momenteel meer mensen zijn die moeilijker kunnen rondkomen. Tijdens deze coronapandemie mogen mensen niet uit huis gezet worden, dus dat is nu nog een bescherming, vertelt ze. “Het is afwachten hoe deze situatie zal zijn als we corona achter ons kunnen laten”, aldus Natascha.

Handig om te weten

  • Vanaf januari is de Voedselbank in het Inloophuis er weer. Dan kunnen zestig mensen hun pakket wekelijks op de woensdag ophalen. Verder heeft het inloophuis een (bescheiden) mogelijkheid om mensen te helpen die in financiële nood verkeren. De wijkcoach helpt daar ook bij.
  • Ook heeft het Inloophuis een kledinghoekje, waar je tegen een kleine vergoeding goede kleding kan krijgen.
  • Tijdens de inloop op dinsdag en donderdag kan je gratis brood meenemen (uiteraard zolang de voorraad strekt).
  • Vitale Verbindingen zet haar activiteiten ook tijdens de kerstweken zoveel mogelijk voort, uiteraard met inachtneming van de corona-maatregelen. Deze vind je op de agenda!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.