een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

gemeente

Beeld: gemeente Arnhem

9 december 2020 | Bewoners - stad

Inwoners onze wijk hebben voorkeur voor een compacte stad in 2040

Door gemeente Arnhem

Een compacte stad, dat is het scenario dat inwoners van Arnhem het vaakst gekozen hebben bij het invullen van de Koerswijzer, de online enquête die bijna 3.600 inwoners van Arnhem medio september ingevuld hebben. Via die enquête konden ze laten weten hoe ze denken over de belangrijkste opgaven waar we als stad, op weg naar 2040, voor staan.

Onder een compacte stad verstaan we een stad die vooral groeit in het hart van de stad en waar we het autoluwe centrum – een mix van woningen en bedrijven – over de Rijn vergroten. Zo verbinden we Arnhem-Noord met Arnhem-Zuid.

Belangrijkste thema’s

55% van de invullers gaf dit scenario de voorkeur. In het totale Arnhemse beeld waren de verschillen tussen de scenario’s echter klein. Bijna alle inwoners (91%) wilden ook de scenario’s zien en beoordelen. Naast Compacte Stad waren dat Netwerkstad en Stad van Boulevards. Bij het zien van de scenario’s kozen inwoners juist weer voor netwerkstad (78,3 eindcijfer). Hier staan alle scenario’s beschreven.

191 inwoners uit Sint Marten en Sonsbeek vulden de koerswijzer in op een totaal van 3570 respondenten. Hiervan koos 60% voor Compacte stad als beste toekomstvisie.

Het belangrijkste thema voor inwoners van Arnhem is Natuur, groen en recreatie. Het thema Voorzieningen (aanbod van winkels, horeca, supermarkt, huisarts) en Klimaat en Energie stonden ook in de top 3. Het thema dat het minst vaak in de top drie is opgenomen is Mobiliteit. De ruimte in de stad is echter beperkt. De keuzen die we op deze thema’s maken, bepalen hoe de stad er uit komt te zien. En dat staat straks in de Omgevingsvisie. 33% van de respondenten gaf aan in het vervolg te willen meepraten over deze Omgevingsvisie.

Verder in gesprek op meedenken.arnhem.nl

Het is belangrijk om duidelijker te krijgen wat de Arnhemmer aanspreekt in de verschillende scenario’s en welke functies (wonen, werken en vrije tijd) de Arnhemmer op welke plek belangrijk vindt. We willen daarom graag verder met u in gesprek over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de inrichting van de ruimte.

Zo staat Arnhem ook voor de opgave om 16.000 woningen bij te bouwen. Hoogbouw kan een uitkomst zijn om het groen te behouden. Dit is het eerste onderwerp waarover we met u in gesprek willen. Van 9 tot 23 december staan er stellingen over hoogbouw online op meedenken.arnhem.nl/omgevingsvisie. Denkt u ook mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *