een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

gemeente

foto: redactie

1 juli 2020 | De Nieuwe Hommel

Enquête Toekomst Buurtcentrum Hommel

Door Caroline Baarschers - team Leefomgeving

In de maand mei heeft het team Leefomgeving in de wijk een enquête gehouden naar de behoefte aan ontmoetingsplekken en activiteiten in de wijk en in het bijzonder de rol van het buurthuis De nieuwe Hommel daarin.    

De brief en de vragenlijst is op bijna 3.000 adressen in de wijk bezorgd. Eén persoon per huishouden ( jonger dan 15 jaar) kon de vragenlijst invullen. In totaal hebben 255 personen hebben de vragenlijst ingevuld.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Het is de vraag of het onderwerp, ‘ontmoeten en ontmoetingsplekken in de wijk’,  in grote mate interessant is voor de inwoner zelf.
  • De respons is laag (8,6%).
  • Van de respondenten weet een relatief groot aandeel (43%) niet of er genoeg ontmoetingsplekken zijn in de wijk.
  • Respondenten geven aan dat het voor de buurt belangrijk is dat er een buurtcentrum als de nieuwe Hommel aanwezig is, maar voor de individuele respondent, is het relatief minder belangrijk.

Behoefte aan activiteiten

In tegenstelling tot bovenstaande, is er wel degelijk een behoefte aan activiteiten, vaardigheden leren aan anderen en inzetten voor activiteiten.

  • Als er activiteiten georganiseerd worden waar ‘meedoen’ centraal staat, willen veel respondenten hier graag een rol in nemen.
  • Bij activiteiten waar ‘organiseren’ of een ‘voortrekkersrol’ centraal staat, geven 53 mensen (20%) van alle respondenten aan dat ze benaderd mogen worden hiervoor.
  • De Nieuwe Hommel is goed bekend en over het algemeen zien de respondenten de Nieuwe Hommel als het buurtcentrum van de wijk.
  • De Nieuwe Hommel is bekend bij 85% van de respondenten en bijna de helft komt er wel eens.
  • Respondenten geven aan dat de Nieuwe Hommel behouden moet blijven voor de buurt en wijk, omdat de buurt en wijk een buurtcentrum verdient. Een derde geeft aan dat de nieuwe Hommel moet blijven, maar dat wijkbewoners hier zelf ook een rol in moeten nemen.
  • In algemene zin lijkt het er op dat hoe dichter men bij de nieuwe Hommel woont, hoe meer de respondenten de nieuwe Hommel als buurtcentrum willen behouden voor de buurt en wijk.

Vervolg

Op 22 juni heeft het team Leefomgeving het onderzoek besproken met een groep directe betrokken zoals stichting De Nieuwe Hommel, de beheerders, Stichting Vitale Verbindingen en een aantal leden van het bewonersoverleg.

Vanuit deze groep is er een kerngroep opgericht. Deze groep heeft zelfbestuur /zelfbeheer van de Nieuwe Hommel als doel en gaat kijken hoe het buurthuis van nog meer betekenis voor de wijk kan zijn. Waarschijnlijk leidt dit tot de oprichting van een Stichting die het buurthuis in de toekomst gaat exploiteren en beheren.

De kerngroep ontwikkelt nu een aantrekkelijk en afwisselend programma op basis van de input vanuit de wijk en bekijkt hoe De Nieuwe Hommel een aantrekkelijker plek kan worden om naar toe te gaan. Ook nodigt de kerngroep de mensen die zich hebben opgegeven om mee te willen werken aan het buurthuis nog uit voor de zomervakantie,  om te kijken wat ze kunnen en willen betekenen voor het buurthuis en daarmee voor de wijk.

Wil je ook meehelpen? Stuur dan een bericht naar Dorien van Haren, zij is bereikbaar via email : stichting@denieuwehommel.nl

(Hier vind je meer details over het onderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *