een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

nieuws

foto: redactie

11 maart 2021 | Bewoners - gemeente

Forse vermindering bewonersbudget

Door Elsebeth Hoeven

De gemeentelijke spelregels voor bewonersbudgetten voor wijkinitiatieven gaan veranderen. Dat betekent voor de wijk Sint Marten Sonsbeek dat er straks fors minder te besteden is voor bewonersinitiatieven: bijna een halvering van het budget. Reden voor deze verlaging is dat de regels die vijfentwintig jaar geleden zijn opgesteld, volgens de gemeente achterhaald zijn. Een veranderde wijk en andere tijden nopen de gemeente tot andere regels.

Van de gemeente krijgt de wijk een budget voor wijkinitiatieven. De gemeente noemt dat bewonersbudget. Dit budget is voor activiteiten die door en/of voor bewoners worden georganiseerd, denk hierbij aan activiteiten als de plantjesmarkt en initiatieven als planten in een gezamenlijke buurttuin. Ook de wijkcommunicatie waaronder de wijkkrant wordt hiervan betaald. Bewoners met een wijkinitiatief kunnen een aanvraag indienen bij het Bewonersoverleg (BO). De leden behandelen die aanvragen en adviseren de gemeente om het aangevraagde budget toe te kennen.

Andere tijden

Hoeveel budget een wijk krijgt, heeft de gemeente in de jaren negentig vastgesteld. In die tijd waren de wijken van Arnhem opgedeeld in Beheerwijken, Preventiewijken en Aandachtswijken. Sint Marten Sonsbeek gold in die tijd als Aandachtswijk en kreeg per bewoner € 5,45. Daardoor was er voor bewonersinitiatieven en wijkcommunicatie op jaarbasis zo’n 30.000 euro beschikbaar.

Andere spelregels

De gemeente wil nu de spelregels voor het toe te kennen budget herijken. Om nieuwe spelregels te maken heeft een projectgroep vanuit de gemeente in samenspraak met een meedenkgroep vanuit de BO’s en wijkverenigingen nieuwe regels opgesteld.  In het nieuwe voorstel is het budget gebaseerd op twee componenten. Dat is een vast bedrag per inwoner van de wijk, ongeacht de aard of het type wijk én een bedrag gebaseerd op  een aantal parameters. Die parameters zijn de sociale cohesie, de leefbaarheid van de wijk, het gemiddelde inkomen van de inwoners en het percentage huishoudens dat minder dan 120 procent van het minimum inkomen verdient. Caroline Baarschers van Team Leefomgeving licht het toe: “We kijken hoe een wijk hier gemiddeld op scoort ten opzichte van het gemiddelde van Arnhem. Aan de hand daarvan wordt bepaald of een wijk extra budget krijgt en hoeveel dat is. Sint Marten Sonsbeek scoort 103% en krijgt op basis daarvan een budget van €5240,- bovenop het budget op basis van het aantal inwoners.” Concreet betekent dat het budget van de wijk verlaagd wordt naar een kleine 19.000 euro.

Andere samenstelling

De wijk is sinds de jaren negentig veranderd. De wijk werd toen gezien als een achterstandswijk, met name het deel Sint Marten. Nu ‘scoort’ Sint Marten beter op de parameters. Ook het Sonsbeekkwartier is sindsdien veranderd van stimuleringsgebied naar een buurt met veel startende tweeverdieners. Sonsbeek-Noord is aan de wijk toegevoegd, een buurt waar van oudsher de middenklasse goed is vertegenwoordigd. Al deze aspecten tezamen zorgen ervoor dat de wijk in zijn geheel een hoger cijfer behaalt dan het gemiddelde van Arnhem.

Andere verdeling

Het totale budget dat de gemeente Arnhem beschikbaar heeft voor wijkinitiatieven blijft hetzelfde, het budget wordt in het voorstel anders onder de wijken verdeeld. Wijken waar geen Bewonersoverleg is, kregen voorheen geen bewonersbudget. Dat is in het voorstel veranderd, ook die wijken krijgen nu budget. Dat betekent dat er in Arnhem ook wijken zijn die door de nieuwe spelregels erop voortuitgaan.

Het hele proces van de herijking is gestart in het voorjaar van 2020. Caroline Baarschers: “Daarvoor zijn alle BO’s en wijkverenigingen uitgenodigd. Er is toen een meedenkgroep gevormd waarin nagenoeg alle wijken, ook Sint Marten Sonsbeek vertegenwoordigd waren.” Uit die discussie is een voorstel voortgekomen. Daar kan het BO tot 1 mei op reageren. Dat neemt wethouder Martien Louwers mee in het voorstel waarmee ze naar het college en de raad gaat.  Als de raad met het voorstel akkoord gaat, gaat het nieuwe budget in januari 2022 in.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *