een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

gemeente

foto: redactie

18 december 2020 | afval - diftar

Minder restafval, meer grondstoffen maar wel vervuild plastic

Door gemeente Arnhem

De hoeveelheid ingezameld restafval is flink afgenomen in het derde kwartaal van dit jaar. Daarnaast zijn de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen zoals plastic, papier, glas en GFT toegenomen. Dat valt op te maken uit de resultaten van de eerste drie maanden (juli tot en met september) waarin het nieuwe afvalbeleid, ‘Afval Scheiden Loont’ (DIFTAR), van kracht is. Daarbij betalen Arnhemse huishoudens naast een vast bedrag, tachtig eurocent per keer dat ze een zak restafval weggooien in een ondergrondse container.

Minder restafval

De daling van de hoeveelheid restafval is in lijn met de verwachting. De invoering van het principe ‘de vervuiler betaalt’ heeft immers als doel de hoeveelheid restafval verder terug te dringen en de inwoner invloed te laten hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Waar in 2019 een Arnhemmer jaarlijks nog 202 kilogram restafval had, zou dit uitgaande van het derde kwartaal van dit jaar uitkomen op 124 kilogram per inwoner per jaar.

Ingezameld plastic neemt toe, maar wel forse vervuiling

De toename van de hoeveelheid ingezamelde grondstoffen wijst er daarnaast op dat Arnhemmers hun afval steeds beter scheiden. Punt van zorg daarbij is de toename van de vervuiling bij het ingezamelde plastic. Meer dan de helft van het ingezamelde plastic blijkt vervuild en wordt afgekeurd waarna het alsnog wordt verbrand. Gecorrigeerd voor de afkeur van het plastic is het resultaat voor restafval niet 124 maar 143 kilogram per inwoner per jaar. Om de vervuiling van het ingezamelde plastic te verminderen worden op dit moment acties uitgevoerd zoals het stimuleren van goed gedrag via groene labels aan de kliko’s voor plastic. Zien we nog verbetering in juist scheiden, dan wordt een oranje label aan de kliko gehangen. Een dergelijke actie in 2018 was succesvol waardoor de hoeveelheid vervuiling kon worden teruggebracht tot 20 procent.

Afval rondom containers

Ook is in beeld gebracht hoe het zit met de vervuiling rond de ondergrondse containers in de stad. Alle bijna 1.300 locaties waar containers staan, worden door een onafhankelijk bedrijf minimaal éénmaal per vier weken bezocht waarbij wordt geturfd hoeveel afval naast de container te vinden is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in geen enkele vervuiling (Niveau A+) en forse vervuiling (niveau D) waarbij meer dan 5 stuks afval wordt aangetroffen. Uit deze continue monitoring blijkt dat in de het derde kwartaal van dit jaar 86% van gevallen niveau A+ wordt aangetroffen. In 14% van de gevallen is er dus sprake van enige tot forse vervuiling.

Belastingaanslag in februari 2021

In februari 2021 kunnen Arnhemmers bij de jaarlijkse belastingaanslag voor het eerst zien wat het nieuwe afvalsysteem betekent voor de hoogte hun afvalstoffenheffing. Op dat moment worden namelijk het aantal aangeboden restafvalzakken vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020 in rekening gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *