een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

opinie

foto: redactie

18 december 2020 | afval - diftar

Stellingname referendum gemeentelijk afvalbeleid maart 2021

Door Groene Vos en Milieudefensie Arnhem

Het pas ingevoerde afvalbeleid van de gemeente Arnhem staat al weer ter discussie. De SP heeft naar aanleiding van illegale dumpingen van afval naast de ondergrondse container een referendum aangevraagd. Dit referendum wordt half maart 2021 gehouden. De Groene Vos heeft samen met Milieudefensie Arnhem het initiatief genomen om stelling te nemen tegen het door de SP gewenste beleid en te pleiten voor het nieuwe gemeentelijke afvalbeleid.

Na jarenlange discussie heeft de gemeente Arnhem vanaf 2015 een nieuw afvalinzamelsysteem ingevoerd: ‘omgekeerd inzamelen’ en sinds kort diftar. Hoe meer restafval je aanbiedt, des te meer je betaalt aan afvalstoffenheffing; hoe minder restafval, des te minder je betaalt. De gemeente wil huishoudens stimuleren afval te scheiden. Goed gescheiden afval is herbruikbaar/recyclebaar en maakt dat zo min mogelijk restafval wordt verbrand. Dit is de kern van het huidige afvalbeleid, onder het motto ‘de vervuiler betaalt’.

De SP heeft na de besluitvorming over en invoering van het nieuwe beleid het initiatief genomen een referendum te houden met als doel het nieuwe inzamelsysteem terug te draaien. Dat referendum vindt plaats tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

De vraag die de SP, na goedkeuring door de gemeenteraad, aan de bewoners van Arnhem stelt is:

Wilt u stoppen met het betalen per afvalzak, containers van het slot halen en zorgen dat er weer een normale afvalzak in past.”

Ja, zegt de SP.

Nee en voor

Stichting De Groene Vos neemt samen met Milieudefensie Arnhem het initiatief om een coalitie te vormen van organisaties en personen die de referendumvraag met nee wil beantwoorden. Wij zijn vóór het gemeentelijk beleid van ‘omgekeerd inzamelen’ en ‘diftar’; wij zijn vóór betalen per afvalzak – mensen die beter scheiden hoeven niet te betalen voor de vervuilers met meer restafval.

En natuurlijk moeten de vervuiling en illegale en asociale dumpingen bij afvalcontainers worden bestreden. Maar die dumpingen waren er deels ook al vóór diftar en vinden vooral plaats bij een beperkt aantal containers (zo’n 100 van de 1600).

Wij stemmen nee om twee redenen:

  1. Circulaire economie
    Het nieuwe afvalbeleid in Arnhem draagt bij aan het realiseren van de circulaire economie die in 2050 Nederland (en Europa) moet zijn bereikt. In een circulaire economie zijn alle afvalstoffen grondstoffen voor een nieuw productieproces en wordt het ontstaan van afval zoveel mogelijk voorkomen.
  2. Besparing van kosten voor de inwoners
    Het huidige Arnhemse afvalbeleid met diftar (€ 0,80 per zak van maximaal 30 kg restafval) en halvering van het vaste deel van de jaarlijkse afvalstoffenheffing pakt voor de Arnhemse huishoudens gunstig uit. Bij een gemiddelde hoeveelheid restafval is het nieuwe beleid al goedkoper. Als je goed je afval scheidt ben je nog veel goedkoper uit.

Om te voorkomen dat het huidige afvalbeleid (de vervuiler betaalt) teruggedraaid wordt, verspreiden wij de komende maanden feitelijke informatie over afvalinzameling in Arnhem. Tevens zetten we een campagne op om de inwoners van Arnhem op te roepen om NEE te stemmen in maart 2021.

Ter ondersteuning van deze stellingname en voor aansluiting bij onze coalitie kan een mail worden gestuurd naar info@degroenevos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *