een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

gemeente

Bloemenkraam op het Graaf Ottoplein

foto: redactie

6 juli 2021 | gemeente - wijkkrant

Wat kan er nog beter in de wijk?

Door Caroline Baarschers - team Leefomgeving

Sint Marten Sonsbeek is een wijk met veel groen en gezellige ontmoetingsplekken. Je bent zo in het centrum en krijgt als bonus het prachtige Sonsbeekpark als achtertuin erbij. Veel mensen willen dan ook graag hier wonen en buurtbewoners geven de wijk een ruime voldoende. Maar dat wil niet zeggen dat niets beter kan. Wat vind jij? Heb jij een idee waardoor de wijk nog leuker, veiliger en groener kan? Deel jouw idee met Team Leefomgeving!

Caroline Baarschers van Team Leefomgeving

Het Team Leefomgeving (TLO) is onderdeel van de gemeente Arnhem en werkt in de wijk. Elk jaar maken we een wijkplan. Hierin staan de belangrijke thema’s voor de wijk waar we – samen met de bewoners in de wijk – mee aan de slag gaan. Om te weten welke onderwerpen bewoners belangrijk vinden, peilen we wat er speelt in de buurt. Dat doen we door in gesprek te gaan met individuele bewoners en deel te nemen aan het Bewonersoverleg (BO). Ook praten we regelmatig bij met de mensen van De Nieuwe Hommel, Inloophuis Sint Marten, het sociaal wijkteam, Rijnstad en de wijkagenten. En we kijken we naar de cijfers en data van de gemeente zelf. (foto Caroline)

Helaas konden we vanwege de omstandigheden het afgelopen jaar minder goed de wijk in. Daarom hebben we na overleg met het BO gekozen voor een enquête met open vragen. Wij hopen dat je wilt laten horen wat jij belangrijk vindt voor de wijk! Die ideeën bespreken we met het BO en nemen we zoveel mogelijk mee in onze plannen voor 2022.

Wat vind jij?

  • Waar kan meer aandacht voor komen in de wijk?
  • Waardoor kunnen buurtbewoners elkaar beter leren?
  • Waar zou je aan willen bijdragen?

Hier werken we nu aan

Ontmoeten

Ontmoeten bij De Nieuwe Hommel – foto: Jomar Post

In de wijk zijn twee prachtige buurthuizen die – elk op hun eigen manier – een belangrijke rol spelen als ontmoetingsplek voor wijkbewoners en waar bewoners zelf activiteiten kunnen organiseren. Buurthuis De Nieuwe Hommel is nu ook echt ‘in handen van de wijk’. Vanwege de coronamaatregelen moest het buurthuis de deuren helaas grotendeels sluiten. Ondertussen bekijken we wel met de stichting, het BO en de vrijwilligers hoe we De Nieuwe Hommel tot bruisend centrum van de wijk kunnen maken.  (foto terras Hommel)

Financiële redzaamheid

  • Hoe zorgen we ervoor dat meer inwoners zich financieel kunnen redden? Maken ze gebruik van de voorzieningen die er zijn? Welke ondersteuning is nodig voor ouders en kinderen? We hebben daarbij speciaal aandacht voor gezinnen die rond moeten komen van een uitkering.

Kansrijk opgroeien

  • Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom is er een dagelijks programma na school voor kinderen die van huis uit minder mogelijkheden hebben  om activiteiten te ondernemen en dingen te leren. We besteden daarin veel aandacht aan de overgang van het primair naar het voorgezet onderwijs.

Openbare ruimte

  • Om veiliger over te kunnen steken, komt er dit jaar bij het kruispunt Dalweg/Hommelseweg een rotonde.

Het binnenplein is opnieuw ingericht

  • Op initiatief van de bewoners is het binnenplein Sint Marten tussen de  Schrassertstraat | Van Hasseltstraat | Nijhoffstraat | Maarten van Rossumstraat opnieuw ingericht.

Meedenken over het Graaf Ottoplein

  • Met omwonenden van het Graaf Ottoplein onderzoeken we nu hoe we het plein nog aantrekkelijker voor de buurt te maken door het bijvoorbeeld nog meer te vergroenen.

Zoveel mensen zoveel fietsen. Waar parkeren we die?

Waar parkeren we de fietsen?

In de Spijkerbuurt loopt een proef met Fietsvlonders (parkeerhavens voor fietsen). Is dat ook een idee voor onze buurt? Of is er behoefte om duurdere fietsen te stallen in fietskluizen in onze wijk? Of liever iets anders?


Wijkplan 2020 inzien

Wil je weten wat het wijkplan voor Sint Marten Sonsbeek voor dit jaar is? Deze is te lezen op de website van de gemeente (stad & wijken – mijn wijk – Sint Marten en Sonsbeek – wijkprogramma).

Heb je een goed idee voor 2022? We horen het graag!

Lever jouw idee voor 14 juli in bij De Nieuwe Hommel, Bakkerij Tom van Otterloo of De Groene Vos . Of stuur een mail naar wijkprogramma2022@arnhem.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *