een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

wijk in zicht

foto's: Elsebeth Hoeven

27 december 2021 | klimaat - Openbare ruimte - wijkkrant

Wijkgroenagenda Sint Marten Sonsbeek

Door Anne Luijten

Wijkgroenagenda Sint Marten Sonsbeek: samen werken aan een groene buurt

Sinds dit jaar stelt de gemeente in verschillende wijken samen met bewoners Wijkgroenagenda’s op. Wijken die bovengemiddeld last hebben van hitte en wateroverlast en veel verharding en weinig groen kennen zijn als eerste aan de beurt. De Wijkgroenagenda’s van Klarendal en het Arnhemse Broek zijn al klaar. Inmiddels is dit proces ook in onze wijk gestart.

Groene Tornado

Eerst is een groep van zes studenten van de minor Circulaire Economie van de HAN de wijk ingegaan. Onder het motto ‘Een GROENE wijk maakt RIJK’ hebben zij data verzameld en interviews afgenomen; bijvoorbeeld met de Groene Vos. Samen met NL Greenlabel zijn ze vervolgens tot verbetermogelijkheden gekomen om de wijk klimaatadaptiever te maken.

Vooral in Sint Marten is veel hitte en wateroverlast. Het onderzoek van de studenten wees echter uit dat een aantal waardevolle maatregelen hier afvallen door de beperkte ruimte. Er is bijvoorbeeld zowel boven- als ondergronds in veel straten nauwelijks ruimte voor extra bomen. Gelukkig zijn er ook maatregelen wel mogelijk. Zo krijgt de gemeente het advies om alleen nog groene parkeerplaatsen aan te leggen in de wijk (parkeerplaatsen met groene openingen zoals ook al op het binnenplein langs de Hommelseweg wordt toegepast). Hierdoor kan het water gemakkelijker weglopen en wordt er minder warmte vastgehouden. Bewoners kunnen volgens de studenten hun steentje bijdragen door regentonnen te plaatsen of hun dak wit te schilderen. Ook groene maatregelen zoals gevelgroen of een groen dak dragen bij aan minder hitte en wateroverlast. Zowel huurders als kopers kunnen hiervoor financiële ondersteuning krijgen vanuit de gemeentelijke subsidieregeling Klimaatadaptatie.

Bewonersbijeenkomst

Met deze studentenanalyse in het achterhoofd hebben we de bewoners van Sint Marten Sonsbeek benaderd om hun input te geven. Bewoners kunnen vanuit hun eigen ervaring immers het best vertellen waar ze de grootste problemen ervaren en waar verbeterkansen zijn. Dit is in eerste instantie gedaan door individuele gesprekken te voeren met wijkbewoners.

Op 29 november heeft ook een succesvolle online bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Een gevarieerde groep van vijftien bewoners deelde hun aandachtspunten met de gemeente. We gingen met elkaar in gesprek over vragen als: Welke plekken in de wijk kunnen groener? Waar is het erg warm? Wat kunnen bewoners zelf doen en wat hebben ze nodig van de gemeente of andere partijen om ideeën tot uitvoering te brengen? Veel bewoners gaven bovendien aan zelf een actieve rol te willen spelen in het realiseren van de groene wensen en ideeën.

Werkgroepen

Deze bewoners zijn aan elkaar gekoppeld en gaan een en ander verder uitwerken in werkgroepen. In januari zal de nieuwe werkgroep Boomspiegels voor het eerst bij elkaar komen. Deze groep gaat zich met hernieuwde energie bezig houden met het ondersteunen van bewoners die de stukjes grond rondom de bomen willen vergroenen en onderhouden. Daarnaast is er een werkgroep Biodiversiteit ontstaan, die gaat werken aan een fijne wijk voor mens, plant en dier.

Wijkgroenagenda

Via dit proces ontstaat er langzaam een beeld van de problemen die wijkbewoners ervaren op het gebied van groen en klimaatadaptatie én hun mogelijke oplossingen hiervoor. De ideeën en wensen die praktisch uitvoerbaar zijn en op veel draagvlak kunnen rekenen worden opgenomen in de Wijkgroenagenda voor Sint Marten Sonsbeek. Zo ontstaat er een lijst met maatregelen waarmee we gezamenlijk aan de slag kunnen gaan om de wijk groener en klimaatbestendiger te maken. Benieuwd naar het concept? Dat publiceren we naar verwachting in januari op de wijkwebsite.

Wil jij op de hoogte worden gehouden van de groene ontwikkelingen, input geven voor de Wijkgroenagenda of lid worden van een werkgroep? Dit kun je laten weten via een mailtje aan anne.luijten@arnhem.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *