een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

nieuws

8 april 2022 | architectuur - Bewoners - Openbare ruimte

Ontwerp voor het Graaf Ottoplein

Ontwerp voor het Graaf Ottoplein

Beste bewoner,

In juni hebben wij bij 450 adressen rondom het Graaf Ottoplein een digitale enquête gehouden om te toetsen of een bewonersinitiatief om het plein meer te vergroenen, op draagvlak van omwonenden van het Graaf Ottoplein kon rekenen. Bij het invullen van deze enquête heeft u aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de ontwikkelingen of mee te willen denken over het plan voor het Graaf Ottoplein.

 

Wij zijn nu zo ver dat we u het definitieve ontwerp voor het Graaf Ottoplein kunnen toezenden. U treft het ontwerp in de bijlage aan.

 

Wat hebben we gedaan?

Het ontwerp is tot stand gekomen op basis van de input van bewoners tijdens twee bewonersavonden. U heeft daarvoor destijds ook een uitnodiging ontvangen. En misschien heeft u (een van) beide avonden bijgewoond.

 

Tijdens de 1e avond in september 2021 hebben we met elkaar benoemd waar we bij vergroenen in elk geval rekening mee moeten houden.

Genoemd werd onder andere:

 • Nu teveel hoeken, vormgeving meer organisch maken;
 • Aandacht voor veiligheid richting Jacob Cremerstraat;
 • Vergroenen is belangrijk maar het moet ook mogelijk blijven om te kunnen spelen;
 • Verfraaien trafohuis;
 • Maak gebruik van de opvang van het water, kunnen we iets met een waterpunt op het plein?;
 • Maak borders met planten;
 • De bestaande terrassen zijn leuk maar creëer ook een ontmoet/picknick gelegenheid waar je geen consumptie hoeft te kopen;
 • Opslag ruimte voor terrasmeubelen van restaurant Trivio, die de wijk ook kan gebruiken.

 

Tijdens de 2e avond in december hebben we in twee groepen gekeken naar een eerste ontwerp waarin een aantal scenario’s was opgenomen:

De uitkomst daarvan was dat het ontwerp goed werd ontvangen en dat een voorkeur is uitgesproken voor:

 • Doortrekken van de haag aan de kant van de Jacob Cremerstraat, in verband met de verkeersveiligheid voor spelende kinderen op het plein;
 • Een extra boom op het plein de voorkeur heeft voor her creëren van schaduw boven een schaduwdoek. Motief daarbij: een boom past in de vergroeningsgedachte. Schaduwdoek vraagt beheer en belemmert uitzicht van bovenwoningen op het plein;
 • Geen verharding meer op het plein maar een half-verharding. Zodat het water de grond in kan, het groen organisch kan worden vormgegeven en het plein ook geschikt blijft om op te fietsen of te voetballen voor kinderen.

 

Op basis van deze voorkeuren is het definitieve ontwerp opgesteld.

 

Hoe gaan we verder?

Wij denken met de uitvoering van het plan rond september te kunnen starten, afhankelijk van de beschikbaarheid van een aannemer. Een onderdeel dat voor die tijd nog ingevuld moet worden, is de keuze van de beplanting voor de plantsoen gedeelten. Die keuze willen we graag met bewoners maken. We zijn ook benieuwd of er bewoners zijn die een bijdrage willen leveren aan het onderhoud van het groen.

 

Meedenken over invulling en onderhoud groen

Op 19 april om 19.30 uur organiseren we een gesprek hierover in buurthuis De Nieuwe Hommel aan de Wiltstraat 6. Wilt u op deze avond meedenken?: meld u dan vòòr 10 april 2022 aan dit kan per mail:

noord-west@leefomgevingarnhem.nl.  Dan weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wellicht heeft u uw belangstelling al eerder aangegeven in de enquête of bij de bijeenkomsten. Wij vragen u dit nogmaals te doen, zodat we een zo recent mogelijke lijst van personen hebben.

 

Heeft u nog vragen over dit bericht?

Neem dan contact met ons op via bovengenoemd emailadres of telefonisch met Els van Outvorst (0622138101) of Caroline Baarschers (0646815467).

 

Met vriendelijke groet,

Namens team leefomgeving noord west,

 

Caroline Baarschers

Wijkmanager team leefomgeving noord west

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.