een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

nieuws

foto: redactie

1 oktober 2020 | gemeente - verkamering

Scherpere regels rondom kamerverhuur

Door Elsebeth Hoeven

Het stadsbestuur heeft in een voorstel de nieuwe regels voor kamerverhuur aan de gemeenteraad voorgelegd. Na het lezen van de ingediende zienswijzes van bewoners wil  het college van burgemeester en wethouders de regels toch verder aanscherpen. In heel Arnhem mag er binnen 50 meter naast een woning met kamerverhuur geen soortgelijk pand komen, is het voorstel. Doel is voorkomen dat teveel beleggers panden opkopen om er met kamerverhuur geld aan te verdienen.

Zienswijze

Ook bewoners uit Sint Marten en Sonsbeek-Zuid (waaronder een aantal leden van het Bewonersoverleg) hebben in augustus in een zienswijze hun mening gegeven over de op stapel staande nieuwe regelgeving rondom kamerverhuur en woningsplitsing. Dat er in het Spijkerkwartier aanvankelijk andere regels zouden gelden dan in onze wijk, riep vragen op. Krijg je zo niet een waterbedeffect? Wijkbewoners deelden hun zorg over hoe het splitsen en verkameren het monumentale karakter van een woning flink kan beschadigen, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. En tel daarbij het risico op overlast, gebrek aan sociale verbondenheid en parkeerdruk in de buurt op. Enkele bewoners hebben er wel voor gepleit dat er ook in onze wijk voor studenten woonruimte te vinden is. De gemeenteraad wil dat kamerverhuur wel mogelijk blijft maar dan verspreid over de stad.

Wat houdt de regelgeving in?

Het college bleek gevoelig voor de argumenten. Er mag – net als in het Spijkerkwartier- binnen 50 meter geen ander pand  zijn waar kamerverhuur is. De verhuurder moet een vergunning aanvragen als hij in de woning aan meer dan drie personen wil verhuren. Daarnaast moet hij dat vier weken van te voren melden. Ook mag kamerverhuur pas als een kamer minimaal achttien m2 is en moet de verhuurder toezien op net gebruik door de huurders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *