een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

gemeente

foto: redactie

8 januari 2021 | Bewoners - gemeente

Wijkprogramma Sint Marten Sonsbeek 2021

Door Caroline Baarschers - team Leefomgeving

Sint Marten Sonsbeek is de dichtst bebouwde wijk van Arnhem. Het is een hele gewilde wijk met prachtige bebouwing die grotendeels dateert uit de jaren ’20 tot en met jaren ’50. Het gebied kent veel bovenwoningen met een beperkte ruimte en er zijn weinig mogelijkheden voor parkeren. Grotere huishoudens trekken daardoor op den duur weg naar wijken met meer woon- en leefruimte. Sint Marten Sonsbeek heeft zich ontwikkeld tot een wijk waar de meeste bewoners het financieel goed hebben en waar (met uitzondering van Sint Marten) het gemiddelde inkomen hoger is dan het gemiddelde inkomen in Arnhem.

Professionals en organisaties die in de wijk actief zijn weten elkaar goed te vinden. Dit bleek ook in de beginfase van de coronacrisis in maart toen binnen enkele dagen een hulplijn was opgezet met verschillende (vrijwilligers)organisaties. Het bewonersoverleg is in 2020 nagenoeg vernieuwd.

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijk Sint Marten Sonsbeek richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties:

  • Met het sociaal wijkteam Arnhem en het gebiedsteam Werk en Inkomen een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor gezinnen met hoge schulden of afhankelijkheid van een bijstandsuitkering.
  • Ondersteunen en faciliteren van de ontwikkeling van Buurthuis de Nieuwe Hommel naar zelfbestuur. Samen met onder andere het Bewonersoverleg en Stichting Vitale verbindingen.
  • Stimuleren van de samenwerking tussen buurthuizen (ook over het wijkniveau heen).
  • We bieden voor de kinderen op het primair onderwijs die dat nodig hebben een dagelijks naschools programma. De focus voor 2021 ligt op het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij dit programma zodat de kinderen het geleerde ook thuis kunnen toepassen en ouders dit kunnen ondersteunen.
  • Organiseren van de inbreng van de bewoners bij de herinrichting van de Hommelseweg, aanpassing van de kruising Dalweg/Hommelseweg /Thomas a Kempislaan en het groot onderhoud aan de Dalweg. (onder voorbehoud toekenning subsidie)
  • Instellen kernteam veiligheid waarin verschillende handhavingspartners vertegenwoordigd zijn. Met deze partners stellen we een veiligheidsagenda op en voeren we de acties uit die nodig zijn.
  • Preventief inzetten van ‘bemoeizorg’ bij overlastgevende personen die geen hulp willen aanvaarden.
  • De verwachting is dat de wijk tussen 2030 en 2050 van het gas af zal gaan. De gemeente gaat in gesprek met de bewoners om te kijken welke mogelijkheden er nu al zijn om energie te besparen.

Het complete Wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *