een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

nieuws

foto: redactie

7 september 2020 | gemeente - verkamering

Zienswijze ingediend over verkamering

Door Elsebeth Hoeven

De gemeenteraad van Arnhem wil de regels rond kamerverhuur aanpassen. Aanleiding is dat er in de afgelopen jaren meer woningen gesplitst en verkamerd werden. Ondanks de waarde die meer woonruimte heeft voor Arnhem, zijn de negatieve effecten van deze trend reden voor de gemeenteraad om de regelgeving aan te passen in een nieuw bestemmingsplan. Een aantal leden van het Bewonersoverleg hebben hierover een zienswijze ingediend. 

De gemeente wil de kamerverhuur aan banden leggen. De verhuurder moet een vergunning aanvragen als hij in de woning aan meer dan drie personen wil verhuren. Daarnaast moet hij dat vier weken van te voren melden. Ook mag kamerverhuur pas als een kamer minimaal achttien m2 is. Verder moet de verhuurder erop toezien dat het geen bende wordt in het pand.

Waterbed

Belangrijk voor onze wijk bij dit nieuwe bestemmingsplan is dat er voor het Spijkerkwartier scherpere regels gelden dan in de rest van Arnhem. In het Spijkerkwartier zijn verreweg de meeste kamerverhuurders actief. Hier geldt dat kamerverhuur pas mag als er ook in de vijftig meter naast het pand geen kamerverhuur is. Omdat de regels tussen de wijken verschillen, kan er een waterbedeffect naar onze wijk ontstaan met ongunstige gevolgen voor leefbaarheid en parkeergelegenheid.

Zienswijze

Tot 10 augustus konden Arnhemmers een zienswijze bij de gemeente indienen. Formeel kan het Bewonersoverleg (BO) als orgaan dat niet zelf doen. Maar omdat het BO dit voor onze wijk een belangrijke zaak vindt, hebben meerdere leden op persoonlijke titel een zienswijze ingediend. Daarnaast geeft het BO ook de mening van de wijkbewoners door aan de gemeente.

Die zienswijzen komen erop neer dat woningsplitsing en verkamering in onze wijk een groter probleem kan worden dan in andere wijken, en dat regels daarom net zo streng mogen zijn als voor het Spijkerkwartier.

Het splitsen en verkameren kan het monumentale karakter van een woning flink beschadigen, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Daar hebben de leden van het BO in de zienswijzen ook aandacht voor gevraagd. Ook is de suggestie opgeworpen om wel woonruimte voor studenten beschikbaar te maken, omdat er in Arnhem voor hen weinig woonruimte is en studenten niet gemakkelijk iets anders dan een kamer kunnen krijgen. Andersoortige kamerbewoning en woningsplitsing kunnen beter zoveel mogelijk beperkt worden, in verband met het risico op overlast, gebrek aan sociale verbondenheid en parkeerdruk. De wijk bestaat al grotendeels uit appartementen.

Afwachten

De gemeente gaat de ingediende zienswijzen samenvatten in een zienswijzenrapport. Dit rapport legt ze met een raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *