een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

gemeente

foto's: Elsebeth Hoeven

18 oktober 2021 | gemeente - Openbare ruimte

Vergroenen Graaf Ottoplein

Door Team Leefomgeving- Caroline Baarscher

In het voorjaar heeft een aantal bewoners in de wijk gevraagd of de gemeente mee wil werken aan vergroening van het Graaf Ottoplein. De bewoners ervaren het plein als versteend,  vinden dat de uitstraling van het plein verbeterd kan worden en het plein aantrekkelijker kan worden als ontmoetingsplek.  Op 15 september was in buurthuis De Nieuwe Hommel een bewonersavond over het vergroenen van het Graaf Ottoplein.

Enquête

Vanuit de gemeente is veel enthousiasme voor deze ideeën. Tegelijk wilden we ook graag weten hoe de buurt de functie van het plein ziet en voor welke veranderingen draagvlak is.  Daarom heeft Team Leefomgeving in juni een digitale enquête gehouden onder vierhonderdvijftig adressen rondom het Graaf Ottoplein. Honderddertig bewoners hebben die ingevuld. Er bleek veel draagvlak voor vergroening van het plein. Dit is de uitkomst van die enquête.

Bewonersavond

Voor de bewoners die graag mee willen denken of geïnformeerd blijven was er een bewonersavond van 15 september. Op de plattegrond van het Graaf Ottoplein hebben we met schetsen en post-it’s met elkaar benoemd waar we bij vergroenen in elk geval rekening mee moeten houden.

Ideeën

Genoemd werd onder andere:

  • Nu teveel hoeken, vormgeving meer organisch maken
  • Aandacht voor veiligheid richting Jacob Cremerstraat
  • Vergroenen belangrijk maar het moet ook mogelijk blijven om te kunnen spelen, fietsen e.d
  • Tegels eruit en een ondergrond die water op kan nemen maar ook multifunctioneel is
  • Verfraaien trafohuis
  • Plek voor het stallen van fietsen opnieuw bekijken
  • Maak gebruik van de opvang van het water, kunnen we iets met een waterpunt op het plein?
  • Maak borders met planten
  • De bestaande terrassen zijn leuk maar creëer ook een ontmoet/picknick gelegenheid waar je geen consumptie hoeft te kopen
  • Opslag ruimte voor terrasmeubelen van restaurant Trivio, die de wijk ook kan gebruiken.

We gaan nu met de input vanuit de enquête en van deze avond aan de slag. Rond half november denken we op een volgende bewonersavond een eerste schetsontwerp voor te kunnen leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *