een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

Hoe minder kamers in de wijk, hoe beter

Ingezonden op 25 juni 2020

Hoe minder kamers in de wijk, hoe beter

De gemeente Arnhem heeft een ontwerp gemaakt om het bestemmingsplan te wijzigen. Het college wil verkamering van woningen in heel Arnhem vergunningsplichtig maken en daarmee de concentratie van verkamerde woningen beperken.  

Wat is verkamering?

Verkamering betekent het omzetten van zelfstandige woningen naar woonhuizen voor kamerbewoning. Een woning wordt dan dus opgedeeld in los te verhuren kamers met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een keuken en toilet.

Situatie nu

Op dit moment geldt er geen vergunningsplicht voor verkamering. Als een verhuurder vier of meer kamers verhuurt moet de woning wel aan de voorschriften voor brandveiligheid voldoen en moet er een zogenaamde melding ‘brandveiliggebruik’ bij de gemeente zijn ingediend.

Nieuwe regelgeving

Met het invoeren van een vergunningplicht kan de gemeente voorwaarden stellen. In het ontwerp bestemmingsplan staat dat de gemeente geen vergunning verleent als in de naast gelegen woning ook al kamers worden verhuurd. Voor het Spijkerkwartier gaat de gemeente nog een stapje verder: als binnen 50 meter in een ander pand ook kamers worden verhuurd, wordt geen vergunning vertrekt.

Maar… dat geldt in de nieuwe regelgeving niet voor Sint Marten en Sonsbeek en andere wijken.

Zienswijze indienen

Vanaf 29 juni ligt het ontwerp van het bestemmingsplan zes weken ter inzage. In die tijd kunnen bewoners een zienswijze indienen. Het BO wil dat in elk geval namens de bewoners gaan doen. Met deze poll peilt het Bewonersoverleg (BO) wat de bewoners van Sint Marten en Sonsbeek vinden van verkamering van de wijk. Het BO wil daaropvolgend een zienswijze formuleren over het plan van de gemeente. Als je wil reageren of meedenken, kan dat ook. Graag zelfs! Stuur dan een bericht naar secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com

Meningen

Verschillende meningen zijn:

  • Jongelui en studenten hebben ook woningen nodig, daarvoor zijn kamers nodig.
  • De dynamiek verjongt en verlevendigt als er meer jonge mensen in de wijk komen wonen.
  • Vaak zijn het beleggers die dit soort panden opkopen om ze te verkameren. Beleggers hebben minder feeling bij de wijk en bij de directe omgeving van de woning.
  • Er is een woningtekort dus hoe meer woningen hoe beter.
  • Geluidsoverlast neemt toe met meer studenten in een wijk.
  • Er blijven minder (koop)woningen over voor starters en jonge gezinnen.
  • In die panden is meer doorstroom van wijkbewoners.
  • Kamerbewoners die kort in de wijk wonen, hebben minder binding met de wijk.
  • Doorstroom van bewoners vermindert de sociale cohesie van een wijk.
  • De parkeerdruk in de wijk neemt toe.

Stelling

De stelling is: Hoe minder kamers in de wijk hoe beter.

Wil je het aantal kamers in de wijk begrenzen? Stem dan voor. Vind je kamerbewoning in de wijk juist wel belangrijk? Stem dan tegen.

6 oktober

De poll is gesloten over de regelgeving voor kamerverhuur. Leden van het Bewonersoverleg hebben op eigen titel een zienswijze ingediend. De gemeenteraad heeft woensdag 30 september over het aangescherpte voorstel van het college van B& W gestemd.

14
2

Voor

Tegen

Deze poll is beëindigd